Psykolognätverket är ett forum som syftar till att fördjupa och
förfina våra bedömnings - och behandlingsinstrument. 

 

Via länk i högerspalten kommer du till programmet