Psykologer - nätverk (psykologer inom alla verksamheter)

  • Startdatum: 2018-03-21 13:30
  • Slutdatum: 2018-03-21 16:00
  • Plats: Transkulturellt Centrum

Kulturella aspekter på psykisk ohälsa Uttrycker människor alltid sitt lidande utifrån de diagnostiska kriterierna vi utgår ifrån för att kunna sätta en diagnos?

Psykolognätverket är ett forum som syftar till att fördjupa och
förfina våra bedömnings - och behandlingsinstrument. 

 

Via länk i högerspalten kommer du till programmet