Psykolog Michael Geigant på Dövpsykiatriprogrammet vid Psykiatri Sydväst, Region Stockholm, inleder samtalet om hur vi uppmärksammar patientens situation med en professionell hållning och journalför på ett sätt som gagnar hen – och undviker att uppgifterna feltolkas eller används i fel syfte.

Det här kan du förvänta dig: Fördjupande diskussioner kring etiska frågor vid journalskrivande.

Målgrupp: Psykologer i alla vårdverksamheter inom Region Stockholm.

Läs mer här

Anmälan