Erica forskar om hälsan hos barn som flytt till Sverige i forskningsprojektet ”Den långa resan” vid Linköpings universitet.

Målgrupp

Psykologer i Region Stockholm som är intresserade av migrationsfrågor.

Nivå

Bas

Anmälan