Vi samtalar med överläkare Christoffer Rahm, författare till boken Neurovetenskaplig psykiatri, om hur det neurovetenskapliga perspektivet kan användas i kliniskt arbete med traumatiserade flykting- och migrantpatienter.

Program

  • 13.00 Presentation av nätverket

Frida Johansson Metso, leg psykolog och Mona Lindqvist, leg psykolog och leg psykoterapeut. Båda från Transkulturellt Centrum

  • 13.15

Vad säger den senaste neurovetenskapliga forskningen om posttraumatisk stress? Christoffer Rahm, chefsöverläkare Psykiatri Södra Stockholm och författare till boken ”Neurovetenskaplig psykiatri”

  • 14.45 Fika och mingel

  • 15.15 Vi reflekterar tillsammans kring hur neurovetenskapliga fynd kan hjälpa oss att förbättra psykologisk traumabehandling.

 

Sista anmälningsdag: 2 april.

Anmälan

Din anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.