Utbildningen består av sex moduler:

• Migration
• Asyl och etablering
• Barn och familj
• Psykisk ohälsa
• Återhämtning
• Samverkan mellan olika samhällsaktörer

Varje modul avslutas med en inlämningsuppgift som du får feedback på. Utbildningen pågår i sex veckor och tar cirka 25 timmar att genomföra. För delmål för ST-läkare, se vår webbplats. Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett kursintyg.

Det här kan du förvänta dig

  • Ökad förståelse för flyktingpatienters livssituation och hur den påverkar psykisk hälsa.
  • Ökad kunskap om hur olika reaktioner på traumatiska händelser kan ta sig uttryck.

För ST-läkare: Delmål som uppfylls

Vuxenpsykiatri

  • Målbeskrivning från 2015: a2
  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 21

BUP

  • Målbeskrivning från 2015: c2
  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2 och 21

Anmälan