Syftet med KFI är att utforska patientens perspektiv samt synliggöra hur sociala och kulturella faktorer påverkar bemötande och behandlingsplanering.

Kursen är uppdelad på två halvdagar - 10 och 31 mars.

Dag 1: Introduktion till KFI – syfte, bakgrund, vad intervjun kan bidra med och hur den kan tillämpas i den kliniska vardagen.

Dag 2: Falldiskussion och övningar.

Föreläser gör Joakim Lindqvist, distriktsläkare och Karima Assel, barn- och ungdomspsykiater, Transkulturellt Centrum.

Det här kan du förvänta dig

• Ökad förståelse för hur kulturella och sociala faktorer kan påverka vårdmötet.

• Praktisk vägledning i hur du använder KFI.

Målgrupp

För dig som arbetar inom psykiatrisk och somatisk vård.

Anmälan