Utbildningen består av sex moduler:

• Migration
• Asyl och etablering
• Barn och familj
• Psykisk ohälsa
• Återhämtning
• Samverkan mellan olika samhällsaktörer

Varje modul avslutas med en inlämningsuppgift som våra lärare ger dig
feedback på. Utbildningen pågår i sex veckor och tar cirka 25 timmar att
genomföra. För delmål för ST-läkare, se vår webbplats.

Det här kan du förvänta dig: Ökad förståelse för flyktingpatienters livssituation och hur den påverkar hälsan. Kunskap om hur reaktioner på traumatiska händelser kan ta sig uttryck.

Nivå: Bas

Kostnad: 200 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 250 kr inkl moms.

Läs mer här

Anmälan