Här får du konkreta råd från läkare Kristian Svenberg, specialist i
allmänmedicin och ansvarig för Västra Götalandsregionens satsning
kring tortyrskador. Du har också möjlighet att lyfta frågor från din
egen kliniska verksamhet och diskutera med kollegor.

Det här kan du förvänta dig

  • Ökad kompetens kring somatiska och psykiatriska tortyrskador.
  • Kollegialt stöd i bedömning, behandling och dokumentation.

Målgrupp

Vårdpersonal som vill utveckla eller stärka sin kompetens om tortyrskador.

Anmälan