Nätverk för kuratorer och socionomer

  • Startdatum: 2018-10-16 13:30
  • Slutdatum: 2018-10-16 16:00
  • Plats: Transkulturellt Centrum

Det här är ett nätverk för dig som är kurator eller socionom och möter nyanlända i ditt arbete. Här pratar vi om våra olika erfarenheter, stöttar och uppmuntrar varandra. Vi tar del av varandras upplevelser och kunskaper.

Temat för höstens träff är "Hinder för vård".  Psykolog Frida Johansson Metso, Transkulturellt Centrum, talar om hur du kan öka möjligheterna för den traumatiserade patienten eller klienten att klara av att fullfölja en behandling eller kontakt.

Anmälan

Liknande händelser