Temat för höstens träff är "Hinder för vård".  Psykolog Frida Johansson Metso, Transkulturellt Centrum, talar om hur du kan öka möjligheterna för den traumatiserade patienten eller klienten att klara av att fullfölja en behandling eller kontakt.

Anmälan