Nätverket SIMON, för sjuksköterskor i multikulturella och socioekonomiskt utsatta områden, driver vi tillsammans med Stockholms barnhälsovård.

För program och övrig information, se Vårdgivarguiden under rubrik Kunskapsstöd/BVC/Utbildningar.