Samtidigt som befolkningens hälsa och livsvillkor generellt har förbättrats de senaste åren har skillnaderna mellan inrikes- och utrikesfödda ökat. Ojämlikheten har blivit särskilt tydlig under pandemin då vissa grupper drabbats hårdare än andra. Många rapporter har lyft detta men mycket kunskap saknas än. På
konferensen diskuterar vi det vi vet i dag, vilken kunskap som fattas och de erfarenheter vi tar med oss från pandemin.

Vi arrangerar konferensen i samarbete med Kunskapscentrum migration och hälsa i Region Skåne och Lärandecentrum migration och hälsa i Västra Götalands- regionen.

Målgrupp: Personal inom vård och omsorg, chefer, strateger, kommunala och regionala politiker samt andra som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: 15 september
Kostnad: Kostnadsfritt

Läs mer här