Utbildningen lyfter även hur flytt- eller flykterfarenheter påverkar hela människan och vad olika personer väljer att äta och dricka. Finns en gemensam syn på vad som är baslivsmedel och på vatten som den bästa drycken? Och vilken roll spelar trångboddhet för hälsan?

Målgrupp: För dig som är intresserad av hälsa, barns och vuxnas, kopplat till mun och tänder.

Utbildningen består av sex avsnitt:
• Migration
• Asyl och etablering
• Barn och familj
• Tandvård och munhälsa
• Kost och livsstil
• Samverkan

Varje avsnitt avslutas med en mindre inlämningsuppgift som någon av
våra lärare ger dig feedback på. Utbildningen pågår under sex veckor och
tar cirka 20–25 timmar att genomföra (inga gemensamma seminarier).

Det här kan du förvänta dig: Ökad förståelse för olika livsförutsättningar utifrån ett invandringsperspektiv. Tips på hur du kan möta dina patienter och hjälpa dem som varit utsatta för tortyr eller andra allvarliga övergrepp.

Nivå: Bas

Sista anmälningsdag: En vecka före kursstart

Kostnad: 250 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 300 kr exkl moms.

Läs mer här