Det här är en utbildning för dig som är intresserad av hälsofrågor för barn och vuxna där mun och tänder ingår.

Utbildningen består av sex moduler:

• Migration

• Asyl och etablering

• Barn och familj

• Tandvård och munhälsa

• Kost och livsstil

• Samverkan

Utbildningen pågår under sex veckor och tar cirka 20–25 timmar att genomföra. Varje modul avslutas med en mindre inlämningsuppgift som du får feedback på. Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett kursintyg.

Det här kan du förvänta dig

Ökad förståelse för olika livsförutsättningar utifrån ett migrationsperspektiv. Du får tips på hur du kan möta dina patienter och hur du kan hjälpa dem som varit utsatta för tortyr eller allvarliga övergrepp.

Anmälan