Det här är en utbildning för dig som är intresserad av hälsofrågor för
barn och vuxna där mun och tänder ingår.

Utbildningen består av sex moduler:

• Migration
• Asyl och etablering
• Barn och familj
• Tandvård och munhälsa
• Kost och livsstil
• Samverkan

Utbildningen pågår under sex veckor och tar cirka 20–25 timmar att genomföra. Varje modul avslutas med en mindre inlämningsuppgift som du får feedback på. Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett kursintyg.

Det här kan du förvänta dig

Ökad förståelse för olika livsförutsättningar utifrån ett invandringsperspektiv. Du får också tips på hur du kan möta dina patienter och hur du kan hjälpa de som varit utsatta för tortyr eller allvarliga övergrepp.

För ST-läkare: Delmål som uppfylls

Vuxenpsykiatri

  • Målbeskrivning från 2015: a2
  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 21

BUP

Målbeskrivning från 2015: c2
Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2 och 21

 

Anmälan