Mänskliga rättigheter i praktiken – kvällsseminarium

  • Startdatum: 2018-10-18 16:30
  • Slutdatum: 2018-10-18 20:00
  • Plats: Transkulturellt Centrum

Vem ansvarar för att de mänskliga rättigheterna inte kränks inom socialtjänst, skola, övrig utbildning, hälso-och sjukvård och tandvård? Vilket ansvar har jag i min egen yrkesutövning?

Seminariet beskriver vad mänskliga rättigheter är och vad de innebär. Vi arbetar praktiskt utifrån olika fall och avslutar med en diskussion.

Målgrupp: Du som är intressarad av mänkliga rättigheter.

Anmälan

 

Liknande händelser