Dagens huvudpunkter:

• Boendesituation – hur påverkade och påverkar den hälsan?
• Ekonomi – konsekvenserna för familjer, vuxna, unga vuxna och barn?
• Våld – har barn, kvinnor och ungdomar blivit extra utsatta?

Det här kan du förvänta dig

Att dela erfarenheter och diskutera många migranters nya livsförutsättningar med kollegor inom olika verksamhetsområden.

Målgrupp

Kuratorer och socionomer.

Nivå

Bas

Anmälan

Sista anmälningsdag: 23 september