När man pratar om trauma, flykt och exil är det av naturliga skäl ofta fokus på de svåra upplevelser som patienten varit med om. Vi vill skifta perspektiv och närma oss det som bidrar till goda förutsättningar för återhämtning och utveckling.

Då är resiliens ett viktigt begrepp – det vill säga vår förmåga att klara motgångar och finna mening i en ny och främmande tillvaro. Hur kan vi ur ett existentiellt perspektiv ta vara på dessa faktorer, främja resiliens
genom att se migranters kontext som en tillgång och ge stöd i en ny vardag efter flykten?

Medverkar gör Alain Topor, psykolog som forskar om sociala faktorers och relationers betydelse för uppkomsten av, och återhämtning från, allvarliga psykiska problem. Deltar gör också personer med egna erfarenheter av migration och personal från Transkulturellt Centrum.

Det här kan du förvänta dig: Ökad förståelse för vad som kan gynna återhämtning, utveckling och nyorientering hos personer med erfarenhet av flykt eller migration.

Målgrupp: Vård- och omsorgspersonal som möter migranter.

Nivå: Fördjupande
Tid: 9 och 16 december, båda kl 13.00–16.30

Sista anmälningsdag: 25 november

Kostnad: 700 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 850 kr exkl moms.

Läs mer här