Via länk träffar du Roberto Lewis-Fernández, professor i klinisk psykiatri vid Columbia University i New York, som ledde arbetet med att införa en kulturformuleringsintervju i diagnosmanualen DSM-5. Han berättar om lidandespråk i allmänhet och ger exempel på egen forskning om uttryck för ångest och traumatiska reaktioner i en latinamerikansk befolkning.

Du får fler exempel på lidandespråk från andra språkliga och kulturella traditioner av Kristian Svenberg, med dr, allmänläkare från Göteborg och Sofie Bäärnhielm, docent och sektionschef, Transkulturellt Centrum. Fallbeskrivningar och övningar är också en del av dagens upplägg.

Det här kan du förvänta dig

Ökad förmåga att utforska kulturella variationer i lidandespråk.

Målgrupp

Personal i primärvård och psykiatri.

Anmälan