Efter avslutad utbildning känner du också till kulturella variationer av ohälsa för att kunna göra bättre bedömningar och anpassa ditt bemötande i mångkulturella sammanhang. Kursen innehåller dessutom en tydlig fördjupning av barnperspektivet.

En nyhet i höstens kurs är att du introduceras för tortyrskadeproblematik och dess konsekvenser för funktionsförmågan.

Schemalagda kursdagar är 14-18 oktober och 14-15 november.

Det här kan du förvänta dig

  • Tvärdisciplinär kunskap som skapar förutsättningar för effektiva samverkande insatser för nyanlända.
  • Kunskap om verktyget kulturformuleringsintervjun i DSM-5.
  •  Avslutad kurs ger 7,5 hp efter godkänd examination.

Målgrupp

Personal som möter flyktingar i psykiatri och primärvård, via Arbetsförmedlingen eller i kommunen via till exempel socialtjänst, HVB, elevhälsa eller sfi. För delmål för ST-läkare, se vår webbplats.

För ST-läkare: Delmål som uppfylls 

Vuxenpsykiatri

  • Målbeskrivning från 2015: a2, b1, c2 och c12
  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 12, 13 och 21

BUP

  • Målbeskrivning från 2015: a2, b1, c2, c7
  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 7, 13 och 21

Anmälan

Anmälan och mer information finns på Karolinska Instiutets webbplats, sök efter "transkulturell psykiatri".