Högskolekurs i transkulturell psykiatri – migration,

  • Startdatum: 2019-10-14 00:00

Sju dagar som ger dig fördjupad kunskap och stärker din förmåga att se samband mellan traumatiska händelser, migration, juridisk status samt psykosociala faktorer och psykisk ohälsa.

Efter avslutad utbildning känner du också till kulturella variationer av ohälsa för att kunna göra bättre bedömningar och anpassa ditt bemötande i mångkulturella sammanhang. Kursen innehåller dessutom en tydlig fördjupning av barnperspektivet.

En nyhet i höstens kurs är att du introduceras för tortyrskadeproblematik och dess konsekvenser för funktionsförmågan.

Schemalagda kursdagar är 14-18 oktober och 14-15 november.

Det här kan du förvänta dig

  • Tvärdisciplinär kunskap som skapar förutsättningar för effektiva samverkande insatser för nyanlända.
  • Kunskap om verktyget kulturformuleringsintervjun i DSM-5.
  •  Avslutad kurs ger 7,5 hp efter godkänd examination.

Målgrupp

Personal som möter flyktingar i psykiatri och primärvård, via Arbetsförmedlingen eller i kommunen via till exempel socialtjänst, HVB, elevhälsa eller sfi. För delmål för ST-läkare, se vår webbplats.

Anmälan

Anmälan och mer information finns på Karolinska Instiutets webbplats, sök efter "transkulturell psykiatri".

Liknande händelser