Här tränas du att se samband mellan traumatiska upplevelser, migration, integration och sjukdom. Efter avslutad utbildning känner du till kulturell variation i sjukdomsuttryck och har konkreta redskap för att genomföra uppskattade och effektiva möten i mångkulturell miljö. Du har dessutom fördjupad kompetens i barns olika perspektiv på migrationsprocessen – ensamma barn, barn i familj och som anhöriga. Tortyrskadors konsekvenser för funktionsförmågan lyfts också.

Det här kan du förvänta dig: Tvärdisciplinär kunskap som ger förutsättningar för produktiva samverkande insatser för flyktingar som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. Kunskap att använda verktyget kulturformulerings-intervjun i DSM-5.

Godkänd kurs ger 7,5 hp. För delmål för ST-läkare, se vår webbplats.

Målgrupp: Alla som möter flyktingar i psykiatri och primärvård, på Arbetsförmedlingen eller i kommunen, exempelvis via socialtjänst, elevhälsa och SFI.

Anmälan och mer information på KI:s webbplats, sök på ”transkulturell psykiatri.

Nivå: Fördjupning

Sista anmälningsdag: 13 september

Kostnad: 7 500 kr exkl moms

 

Liknande händelser