Här tränas du att se samband mellan traumatiska upplevelser, migration, integration och sjukdom. Efter avslutad utbildning känner du till kulturell variation i sjukdomsuttryck och har konkreta redskap för att genomföra uppskattade och effektiva möten i mångkulturell miljö. Du har dessutom fördjupad kompetens i barns olika perspektiv på migrationsprocessen – ensamma barn, barn i familj och som anhöriga. Tortyrskadors konsekvenser för funktionsförmågan lyfts också.

Det här kan du förvänta dig: Tvärdisciplinär kunskap som ger förutsättningar för produktiva samverkande insatser för flyktingar som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. Kunskap att använda verktyget kulturformulerings-intervjun i DSM-5.

Godkänd kurs ger 7,5 hp. 

Målgrupp: Alla som möter flyktingar i psykiatri och primärvård, på Arbetsförmedlingen eller i kommunen, exempelvis via socialtjänst, elevhälsa och SFI.

Anmälan och mer information på KI:s webbplats, sök på ”transkulturell psykiatri.

Nivå: Fördjupning

Sista anmälningsdag: 13 september

Kostnad: 7 500 kr exkl moms

ST-läkare: utbildningen uppfyller del av delmål:

  • För vuxenpsykiater: a2, b1, c2, c12 (2008) eller delmål 2, 12, 13, 21 (2015).
  • För barnpsykiater:2, 7, 13, 21 (2008) eller delmål a2, b1, c2, c7 (2015).