Tim Hoppala, jurist och forskare, berättar hur ansvaret för boende
till nyanlända ser ut och hur bosättningslagen fungerar. Petra
Tammert Seidefors, utvecklingsledare på Länsstyrelsen, presenterar
en samverkansplan för ensamkommande och unga som försvinner. Representanter från andra verksamheter som möter hemlöshet medverkar också.

Det här kan du förvänta dig

Ökad kompetens om hemlöshetens konsekvenser.

Målgrupp

Skola, akutvård, beroendevård och civilsamhället.

Anmälan