Under dagen tar vi upp bakgrundsfakta om migration, asylprocess, lagar, kassarutiner, ersättningar samt fakturering.

De patientgrupper som berörs är asylsökande, personer utan giltiga tillstånd (papperslösa), kvotflyktingar, EU-migranter, tredjelandsmedborgare, oförsäkrade, vuxna och barn. 

Utbildningen omfattar en heldag, där eftermiddagen bygger på praktiska tillämpningar. Medverkar gör personal från Transkulturellt Centrum samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Den här dagen erbjuds också som kostnadsfri spetsutbildning för deltagare från Stockholmspsykiatrins kompetensutvecklingsprogram Flykt, exil och trauma. 

Kostnadsfritt

Sista anmälningsdag: 15/3