Det kan vara svårt att få grepp om regelverk och rutiner för patienter som är asylsökande, papperslösa, EU-migranter, tredjelandsmedborgare och oförsäkrade, såväl vuxna som barn. Den här utbildningen är digital, baserad på bildmaterial med kommentarer från oss på Transkulturellt Centrum. Vi avslutar med ett webbinarium med personal från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, där du kan diskutera oklarheter och ställa frågor. Bildmaterialet är tillgängligt 9–23 september.

Nivå

Bas

Målgrupp

För dig som arbetar i reception, med tidbokning och fakturering i verksamheter med avtal med Region Stockholm.

Anmälan

Sista anmälnigsdag: 2 september