Utbildningen är anpassad till respektive vårdområde och ger dig
möjlighet att diskutera och ställa frågor.

De patientgrupper vi tar upp är asylsökande och papperslösa,
EU-migranter, tredjelandsmedborgare och oförsäkrade, såväl vuxna
som barn. Medverkar gör personal från Transkulturellt Centrum och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Det här kan du förvänta dig

Ökade kunskaper om migration, asylprocessen, lagar, kassarutiner, ersättningar och fakturering.

Anmälan