Har du koll på tillgången till vård för asylsökande

  • Startdatum: 2019-11-21 13:30
  • Slutdatum: 2019-11-21 16:30

En utbildning för dig som tjänstgör i reception, arbetar med tidbokning och fakturahantering i verksamheter (även tandvård) som har avtal med Region Stockholm.

Utbildningen är anpassad till respektive vårdområde och ger dig
möjlighet att diskutera och ställa frågor.

De patientgrupper vi tar upp är asylsökande och papperslösa,
EU-migranter, tredjelandsmedborgare och oförsäkrade, såväl vuxna
som barn. Medverkar gör personal från Transkulturellt Centrum och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Det här kan du förvänta dig

Ökade kunskaper om migration, asylprocessen, lagar, kassarutiner, ersättningar och fakturering.

Anmälan

Liknande händelser