Du får kunskap om migrations- och asylprocessen, lagar, kassarutiner och om hur ersättningar och fakturering fungerar. Aktuella patientgrupper är asylsökande och papperslösa, EU-migranter, tredjelandsmedborgare, oförsäkrade, vuxna och barn.

Utbildningen omfattar en heldag, där vi under eftermiddagen jobbar praktiskt utifrån respektive vårdområde. Medverkar gör personal från Transkulturellt Centrum och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Anmälan