Har du koll på tillgång till vård för asylsökande eller papperslösa och ekonomin kring dessa patienter?

  • Startdatum: 2018-09-18 09:00
  • Slutdatum: 2018-09-18 15:00
  • Plats: Transkulturellt Centrum

Det här är en utbildning för dig som arbetar i reception, med tidbokning eller fakturahantering i en verksamhet (även tandvård) med avtal med SLL.

Du får kunskap om migrations- och asylprocessen, lagar, kassarutiner och om hur ersättningar och fakturering fungerar. Aktuella patientgrupper är asylsökande och papperslösa, EU-migranter, tredjelandsmedborgare, oförsäkrade, vuxna och barn.

Utbildningen omfattar en heldag, där vi under eftermiddagen jobbar praktiskt utifrån respektive vårdområde. Medverkar gör personal från Transkulturellt Centrum och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Anmälan

Liknande händelser