Vi tar upp asylprocessen, lagar och regler, ersättningar och fakturering. Du får veta var du hittar information och stöd i frågor som handlar om asylsökande, personer utan giltiga tillstånd (papperslösa), EU-migranter, kvotflyktingar och oförsäkrade barn och vuxna med flera.

Medverkar gör personal från Transkulturellt Centrum och Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning.

Det här kan du förvänta dig

Ökad kunskap om migrations- och asylprocessen, om livsvillkor och tillgång till tandvård, vård och rehabilitering för nyanlända.

Målgrupp

Alla yrkeskategorier inom tandvården.

Anmälan