Du får tillgång till kursunderlaget – bilder och filmer – två veckor före webbinariet. Då läser du in dig på materialet och funderar på frågor du vill lyfta. Under utbildningen medverkar personal från hälso- och sjukvårdsförvaltningen och tandvårdsenheten. De patientgrupper vi berör är asylsökande, papperslösa, EU-migranter, tredjelandsmedborgare och oförsäkrade, såväl vuxna som barn.

Det här kan du förvänta dig: Ökade kunskaper om migration, asylprocess, relevanta lagar, kassarutiner, ersättningar och fakturering.

Målgrupp: För dig som arbetar i reception, med tidbokning och fakturahantering inom verksamheter i offentlig eller privat regi med avtal med Region Stockholm.

Nivå: Bas

Sista anmälningsdag: 4 mars.

Läs mer här

Anmälan