Anna Lundberg, forskningsledare för Asylkommissionen vid Linköpings
universitet, beskriver hur rättssäkerheten, synen på migranter och de
mänskliga rättigheterna förändrats efter 2015.

Med en – förväntad – ny permanent migrationslagstiftning från juli 2021
ställer vi oss en rad frågor: Hur ser framtiden ut för asylsökande? Påverkar
lagstiftningen deras tillgång och tillgänglighet till vård och tandvård? Berörs jag av lagen i mitt arbete?

Det här kan du förvänta dig: Ökad kunskap om vad den nya migrationslagstiftningen innebär för asylsökande, eventuella effekter för ditt arbete och vikten av samverkan mellan rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Målgrupp: Alla som möter asylsökande och andra migranter i sitt arbete.

Nivå: Bas

Tid: Onsdag 24 november kl 13.00–16.30

Sista anmälningsdag: 8 november

Kostnad: 250 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 300 kr exkl moms.

Läs mer här