Spelar exempelvis längden på ett tidsbegränsat uppehållstillstånd någon
roll för rätten till behandling inom somatik, psykiatri eller tandvård? Hur påverkas du av lagen i ditt arbete? Du får även träffa representanter för civilsamhället och frivilligorganisationer som delar med sig av sina erfarenheter.

Det här kan du förvänta dig: Presentation av förslag på ny migrationslagstiftning. Möjlighet att samtala och diskutera med kollegor i andra verksamheter.

Målgrupp: Alla som möter migranter i sitt arbete

Nivå: Bas

Sista anmälningsdag: 22 april.

Läs mer här

Anmälan