Hälsa och mänskliga rättigheter – i praktiken

  • Startdatum: 2019-10-09 13:30
  • Slutdatum: 2019-10-09 16:30

Mänskliga rättigheter och demokratiska principer har stor betydelse i kampen mot fysisk och psykisk ohälsa och dålig tandstatus. Målet är att alla ska få en rättvis och likvärdig behandling utan diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet.

Seminariet är på basnivå och lyfter vad mänskliga rättigheter är och vad de innebär för vårdgivare och patient. Vi arbetar praktiskt utifrån olika fall och avslutar med en diskussion.

Det här kan du förvänta dig: Ökad kunskap om vem som ansvarar för att de mänskliga rättigheterna inte kränks inom socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och tandvård. Bättre insikt i vad ditt eget ansvar är i din egen yrkesutövning.

Målgrupp: Alla med intresse för mänskliga rättigheter.

Anmälan

Liknande händelser