Under två eftermiddagar går vi igenom:

• Regelverket kring asyl- och etableringsprocessen.
• Flyktens och migrationens påverkan på hälsan.
• Kulturella aspekter av mötet med migranten i vården.
• Trauma och PTSD.
• Hur vi som vårdgivare kan bedriva en flyktingvänlig vård.

Det finns också utrymme för gemensamma reflektioner och
erfarenhetsutbyte.

Det här kan du förvänta dig: Ökad kompetens att identifiera ohälsa hos patienter med flyktbakgrund. Mer kunskap att anpassa bemötande och behandling till patientens instabila levnadsförhållanden.
Målgrupp: Alla yrkesgrupper inom psykiatri och primärvård.

Nivå: Bas
Tid: 1 och 15 december, båda kl 13.00-16.30
Sista anmälningsdag: 22 november

Kostnad: Kostnadsfritt för verksamheter med avtal med Region Stockholm,
övriga 250 kr exkl moms.

Läs mer här