Här träffar du kollegor med intresse för transkulturella frågor, barnperspektiv och barns rätt till hälsa.

Höstens tema är ännu inte bestämt, håll utkik på vår webbplats.

Det här kan du förvänta dig: Nya kunskaper och utbyte av erfarenheter med andra som möter samma patientgrupp.

Sista anmälningsdag: 1 oktober.

Läs mer här