Linnéa Soldén Lindström, sjuksköterska, berättar om sina erfarenheter av att ta emot kvotflyktingbarn för hälsoundersökningar på en vårdcentral. Hon beskriver också hur samarbetet med andra vårdgivare i primärvård, skola och tandvård kan fungera – för barnens hälsa är samverkan alltid viktigt.

Vi reserverar gott om tid för diskussion och samtal vid den här träffen.

Det här kan du förvänta dig: Ökad insikt i vad det innebär att vara kvotflykting och hur deras hälsoläge kan se ut. Mer kunskap om var kvotflyktingarna kommer ifrån och vad det är de kommer till här i Sverige. 

Sista anmälningsdag: 1 oktober.

Läs mer här