Tillgång till rent dricksvatten är ingen självklarhet i världen. Därför är många nyanlända väldigt skeptiska tíll vårt svenska kommunala dricksvatten, trots att det är väl kontrollerat och dessutom mycket billigt - så hur får vi fler att oftare välja vatten?

Det här kan du förvänta dig

Ökad insikt i dagens konsumtion av drycker och varför kranvatten väljs bort. Enkla verktyg för att kommunicera kring vatten som den bästa vardagsdrycken.

Nivå

Bas

Anmälan

Sista anmälningsdag: 5 oktober