Vi utgår från deltagarnas egna erfarenheter och presentationer. Neil
Krishan Aggarwal, psykiatriker och assistant professor vid avdelningen
för psykiatri, Columbia University, föreläser via länk. Aggarwal, som
bedrivit en omfattande forskning om klinisk implementering av KFI,
har särskilt intresse för hur psykisk sjukdom uppfattas i Sydostasien
och Mellanöstern.

Vill du hålla en egen muntlig presentation? Då behöver du anmäla dig via mejl senast 13 november till sofie.baarnhielm@sll.se.

Nivå

Bas

Målgrupp

Kliniker, forskare och utbildare.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 27 november