Via länk föreläser Neil Krishan Aggarwal, psykiatriker och assistant professor vid avdelningen för psykiatri, Columbia University.

Aggarwaal har bedrivit en omfattande forskning om klinisk implementering av KFI och är särsklt intresserad av hur psykisk sjukdom uppfattas i Sydostasien och Mellanöstern. Han kommer beskriva för oss hur han använder KFI i mötet med migranter och flyktingar.

Mer om kulturformuleringsintervjun

Program

 • 13.00-13.20
  Vi hälsar välkommen med en presentationsrunda

 • 13.20-13.45
  KFI för socialtjänsten - ett pilotprojekt med Eva-Britt Lönnback, utredare på Socialstyrelsen

 • 13.45-14.10
  Foreldreversionen av KFI tillpasset samisk kultur och språk

  Cecilie Jávo, dr. med, overlege og forsker ved FOU
  Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset, Karasjok, Norge

 • 14.10-14.20 
  Paus

 • 14.20-14.45
  KFI:s terapeutiska potential med Mattias Strand, överläkare på  Transkulturellt Centrum

 • 14.45-15.45
  Using KFI with immigrants and refugees

  Neil Krishan Aggerwal, MD, MBA, MA, Research Psychiatrist, New York State Psychiatric Institute and Assistant Professor of Clinical Psychiatry, Colombia
 • 15.45-16.00
  Avslutande diskussion

Nivå

Bas

Målgrupp

Kliniker, forskare och utbildare.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 27 november