Erfarenheter av kulturformuleringen (KFI) i DSM-5

  • Startdatum: 2018-12-07 08:30
  • Slutdatum: 2018-12-07 16:30
  • Plats: Transkulturellt Centrum

En workshop där vi utgår från kulturformuleringsintervjun i DSM-5 (KFI). Vi utbyter erfarenheter genom diskussion och deltagarnas presentationer.

Edvard Hauff, psykiater och professor emeritus vid Oslo universitet, Institutet för klinisk medicin, inleder dagen. Han talar under rubrik ”Dialogue and narrative in the assessment of traumatized patients with a refugee background. Benefits and limitations of the Cultural Formulation Interview”.

Hauff har mycket lång erfarenhet av behandling och forskning kring flyktingar, trauma och psykisk ohälsa, både nationellt och internationellt.

Målgrupp: Kliniker, forskare och utbildare.

Språk: Engelska, svenska och norska.

Anmälan

Liknande händelser