Edvard Hauff, psykiater och professor emeritus vid Oslo universitet, Institutet för klinisk medicin, inleder dagen. Han talar under rubrik ”Dialogue and narrative in the assessment of traumatized patients with a refugee background. Benefits and limitations of the Cultural Formulation Interview”.

Hauff har mycket lång erfarenhet av behandling och forskning kring flyktingar, trauma och psykisk ohälsa, både nationellt och internationellt.

Målgrupp: Kliniker, forskare och utbildare.

Språk: Engelska, svenska och norska.

Anmälan