PTSD är en diagnos med hög risk för samsjuklighet. Om patienten har utvecklat beroenden av olika slag, lider av psykossjukdom eller har smärtproblematik, då kan det vara svårt att avgöra vad som ska behandlas först. Det betyder att det ofta pågår flera insatser samtidigt. Ibland krockar de, bland hamnar patienten mellan stolarna - hur ser vi till att våra insatser i stället förstärker varandra?

Dagens föreläsningar

Psykologen Lars Klintwall, lektor vid Stockholms universitet, inleder med en föreläsning om symtombaserad vård. Anna Luise Kirkengen, professor och specialist i allmänmedicin, föreläser om den så kallade ACE-studien, om hur hur traumatiska händelser kan påverka en person under hela livet, både kroppsligt och psykiskt.

Experter om hur vi kan sambehandla diagnoser

På plats finns också allmänläkare Tina Rönnås Nyström och traumabehandlare Maria Bragesjö för att diskutera hur vi sambehandlar två diagnoser på bästa sätt. Vad behöver prioriteras, vad är svårt, villka lösningar finns?

Diskussionerna förs tillsammans med fem experter som berättar hur de arbetar med traumatiserade patienter som även har någon av de diagnoser de är specialister på: 

• Beroendesjukdom

• Tvångssyndrom

• Psykos

• Depression

• Långvarig smärta

Det här kan du förvänta dig: Klinisk diskussion med experter om hur olika vårdprocesser kombineras, hur du kan sambehandla och vad som måste prioriteras.

Målgrupp

Primärvård och psykiatri.

Anmälan