Psykologen Lars Klintwall, lektor vid Stockholms universitet, föreläser om symtombaserad vård och Anna Luise Kirkengen, professor och specialist i allmänmedicin, berättar om den så kallade ACE-studien. Studien beskriver hur traumatiska händelser kan påverka både kroppslig och psykisk hälsa.

Efter de inledande föreläsningarna fokuserar vi på samsjuklighet. Tina Rönnås Nyström, allmänläkare, och Maria Bragesjö, psykolog och projektledare för implementeringen av vårdprogrammet för PTSD, diskuterar behandlingsfrågor med fem experttalare som företräder varsin problematik:

• Beroendesjukdom

• Tvångssyndrom

• Psykos

• Depression

• Långvarig smärta9

Det här kan du förvänta dig: Klinisk diskussion med experter om hur olika vårdprocesser kombineras, hur du kan sambehandla och vad som måste prioriteras.

Målgrupp

Primärvård och psykiatri.

Anmälan