Välkommen till en eftermiddag där Ludmilla von Zveigbergk, strateg för barnrättsfrågor i Region Stockholm, hjälper oss använda barn-rättskonventionen i vår vardag och visar material som kan stötta oss i arbetet. Karin Fängström, psykolog och forskare vid Uppsala universitet, berättar hur vi gör barn mer delaktiga och ger dem förutsättningar att komma till tals inom olika verksamheter.

Utbildningens perspektiv är barnet som patient i tandvård, elevhälsans medicinska insats eller på BVC, men också anhörig till syskon eller föräldrar som har behov av medicinska eller psykosociala insatser.

Det här kan du förvänta dig

• Förståelse för vad den nya lagen om barnrätt innebär.

• Kännedom om Region Stockholms material för barnrätt och nätverket för barnrättsombud.

• Kunskap om hur du låter barn som är patienter eller anhöriga komma till tals.

Målgrupp

Du som i ditt arbete möter barn som patienter eller familjer där barn är anhöriga.

Anmälan