En utbildning för dig som är intresserad av barns rättigheter i
förhållande till hälsa och vård. Att barn har rätt att vara delaktiga
i vårdsituationer är en självklarhet. Vi hänvisar till barnkonventionen,
men vad innebär den i praktiken i vården? Representantfrån Barnombudsmannen (BO) kommer att hjälpa oss att redaut barns rättigheter och tandläkare Andreas Dahlander ger konkretaexempel på utmaningar i praktiken från barntandvården.

Vad gör Socialstyrelsen för att säkerställa barnens rättigheter
och behov? Merike Hansson informerar om ”Barn som anhöriga i
interkulturellt perspektiv” och det nystartade kunskapscentrumet
för ensamkommande barn. Barnens asylrättscentrum kommer
att berätta om barns rättigheter i asylprocessen och om juridiskt
stöd till asylsökande barn.

Kostnad

För verksamheter
med SLL-avtal 850 kr, övriga
950 kr exkl moms.

Sista anmälningsdag


16 oktober

<iframe src="https://magnetevent.se/Event/titel-21744/Embed" frameborder="0" height="210" width="100%"></iframe>