På höstens träff samtalar vi med Södersjukhusets AMEL-mottagning (för flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse och könsstympning). Vi träffar också Akademiskt primärvårdscentrums enhet för våld i nära relationer och diskuterar rutiner för provtagning.

Anmälan