Asylnätverk

  • Startdatum: 2019-11-28 09:00
  • Slutdatum: 2019-11-28 16:00

En mötesplats för dig som träffar asylsökande i vård och tandvård eller som handlägger frågor relaterade till asylsökandes hälsa.

På höstens träff samtalar vi med Södersjukhusets AMEL-mottagning (för flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse och könsstympning). Vi träffar också Akademiskt primärvårdscentrums enhet för våld i nära relationer och diskuterar rutiner för provtagning.

Anmälan

Liknande händelser