Asylnätverk

  • Startdatum: 2018-11-08 13:30
  • Slutdatum: 2018-11-08 16:00
  • Plats: Transkulturellt Centrum

Asylnätverket är en mötesplats för dig som möter asylsökande i samband med vårdkontakt, hälsoundersökning, stödsamtal och tandvård eller för dig som handlägger frågor relaterade till asylsökandes hälsa.

Anmälan

Liknande händelser