På programmet

  • Erik Hall från HRF Stockholm (Hörselskadades förening i Stockholm) berättar om deras projekt för asylsökande, som är både tillgängligt och hörselsmart. Här kan asylsökande delta i lätt nybörjarsvenska, sociala aktiviteter, seminarier och utbildningar.
  • Vi utbyter erfarenheter kring hälsoundersökning av kvotflyktingar, deras vård och  omsorgsbehov.
  • Vi diskuterar hur provtagning ser i skola respektive primärvård.
  • Vi diskuterar beslutsprocessen för förlängning av den tillfälliga lagen - vad vet vi om den?

Sista anmälningsdag är 2 april.

Anmälan 

Din anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.