Program

 • 09.00-09.30
  Kaffe och smörgås samt introduktion och presentation.

 • 09.30-10.30
  Samverkan för att gynna nyanländas hälsa och möjlighet att komma ut i arbete.

  Karin Johansson, arbetsterapeut på Arbetsförmedlingen, berättar om sina erfarenheter från myndighetens nationella arbete. Medverkar gör också Ann Johansson Olsson, sjuksköterska på Transkulturellt Centrum, med många års erfarenhet av samverkansfrågor och arbetsterapeut Ann-Sofie Edlund.

 • 10.30-11.00
  Planering och förslag på tema och föreläsare för nästa nätverksträff.

Sista anmälningsdag: 12 februari.

Anmälan

Din anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.