Arbetsterapeuter nätverk

  • Startdatum: 2018-03-28 09:00
  • Slutdatum: 2018-03-28 11:00
  • Plats: Transkulturellt Centrum

Vilken samverkan behövs för att lyckas fånga behov av rehabilitering bland nyanlända?

Arbetsterapeutnätverket är ett öppet nätverk som ger möjlighet
att diskutera transkulturella teman med grund i vår yrkesvardag.


Temat för denna träff är samverkan.

Vilken samverkan krävs för att fånga upp nyanländas behov av rehabilitering och länka till rätt instans?

Ann-Sofie Edlund, leg arbetsterapeut i MIA projektet Södertälje presenterar ett fall som vi tillsammans reflekterar utifrån. ”

Sista anmälningsdag är den 22 mars