På programmet:

• Tidiga insatser i etableringen, TIA, med länsstyrelsen som berättar om hälsofrämjande insatser och rustande aktiviteter.

• Mottagandet av kvotflyktingar i Stockholms län.

• Bosättningslagens effekter i Stockholms län.

• Information om sajten www.informationsverige.se.

Tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppdaterar vi
dig i frågor som rör flykt, migration och tillgång till vård – ur globalt och
lokalt perspektiv.

Målgrupp: All personal som möter patienter med migrationsbakgrund.

Nivå: Bas

Sista anmälningsdag: 9 februari

Anmälan