Sara Jonsson och Lotten Berggren, från Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, föreläser under tema "Vilken betydelse har beslut inom EU för svensk lagstiftning och för människors livssituation i Sverige?" 

Från Länsstyrelsen i Stockholm kommer Elin Blomberg och Martin G Johansson för att berätta om mottagningen av kvotflyktingar, bosättning av nyanlända och om de tidiga insatser för asylsökande som Länsstyrelsen ansvarar för.

Du får också en veta mer om hur migrationen till Sverige ser ut i dag och tillgången till vård och tandvård i Stockholms läns landsting.

Kostnadsfritt