Ämnen vi tar upp:

  • "Language of distress": Så kan smärta uttryckas i olika kulturer och sammanhang
  • Samsjuklighet kring smärta, posttraumatisk stress och tortyrskador
  • Långvarig ansiktssmärta ur ett odontologiskt perspektiv
  • Smärta och rehabilitering
  • Epigenetik: Samspelet mellan biologi och erfarenhet

Medverkar gör bland andra:

  • Sofie Bäärnhielm, docent och psykiater, Transkulturellt Centrum
  • Malin Ernberg, professor och tandläkare, Karolinska institutet
  • Frida Johansson Metso, psykolog, Transkulturellt Centrum

Sista anmälningsdag: 26 april

Anmälan

Din anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.