Vi tar upp asylprocess, lagar och regler, ersättningar och fakturering. Du får veta var du hittar information och stöd i frågor som handlar om asylsökande, personer utan giltiga tillstånd (papperslösa), EU-migranter, kvotflyktingar och oförsäkrade barn och vuxna med flera.

Medverkar gör personal från Transkulturellt Centrum och Stockholms läns hälso- och sjukvårdsförvaltning.

Sista anmälningsdag: 15 april

Anmälan 

Din anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.