Spetsutbildningar

Under hösten 2016 kommer ett antal spetsutbildningar erbjudas. Några är anpassade till specifika yrkeskategorier, andra erbjuder kompetensutveckling i konkreta metoder.

Introduktionsutbildningarna kommer växa fram utifrån behov och feedback. Höstens första spetsutbildningar och datum kommer presenteras här i september 2016. Utbildningarna är kostnadsfria. 

Program och datum för kommande utbildningar.

Håll utkik i kalendariet efter uppdateringar av spetsutbildningarna. Fler utbildningar än de som finns i kalendariet kan komma att genomföras och vårens utbildningar kommer tas fram efter utvärdering av efterfrågan under hösten. Hör gärna av dig till frida.johansson.metso@redcross.se med önskemål om spetsutbildningar.