Flykt, exil och trauma - Stockholmspsykiatrins kompetensutvecklingsprogram

Kompetensutvecklingsprogrammet "Flykt, exil och trauma" är till för all personal inom landstingspsykiatrin och privata aktörer som har avtal med Stockholms läns landsting.

Introduktionsutbildningar

Introduktionsutbildningarna vänder sig till all personal inom psykiatrin oavsett yrkeskategori, arbetsuppgifter och arbetsplats. Syftet med utbildningarna är att ge grundläggande kunskap kring reaktioner på trauma och migration, de omständigheter flyktingpatienterna kommer ifrån samt vad som möter dem här i asyl- och integrationsprocessen.

Spetsutbildningar

Syftet med spetsutbildningarna är att erbjuda kompetensutveckling till medarbetare beroende på kunskapsnivå, erfarenhet och arbetsuppgifter.