Överviktsprevention

Vi erbjuder ett kultur- och språkanpassat hälsostöd. Syftet är att främja hälsosamma vanor och förebygga övervikt och fetma hos gravida och barnfamiljer med migrationsbakgrund. 

Hälsostöd i ett tidigt skede ska underlätta för familjerna att göra mer hälsosamma val under barnets uppväxt. Stödet består av fyra komponenter:

Stödets fyra delar

Individuellt stöd

Vi träffar föräldrar och blivande föräldrar på barnavårdscentralen och  barnmorskemottagningen för att ge individuellt stöd. Stödet kan också vara i form av telefonsamtal, videomöten via SLSO:s Alltid öppet, hembesök, digitalt stöd via Stöd och behandling Sund start (Vårdgivarguiden), en promenad eller hjälp med kontakter för relevant behandling. Vi erbjuder stöd på arabiska, sorani, badinani, kurmancî, syrianska, turkiska, armeniska, ryska, engelska, svenska och lätt svenska. Ytterligare språk kan komma att bli aktuellt.

Handledning och konsultation

Vi stöttar personal på olika mottagningar och andra arenor i deras arbete att samtala med målgruppen om hälsosamma vanor på ett individanpassat och kulturflexibelt sätt.

Områdesstöttande aktiviteter

Vi ordnar stöttande aktiviteter i lokalsamhället, som föreläsningar på öppna förskolan, kontakter med stadsdelsförvaltningen, stavgång, promenadgrupper eller butiksvandringar.

Anpassat material

Vi utvecklar och implementerar material som stöttar hälsosamma vanor, till exempel Mjölkbilden (pdf) ovan, Sockeraffischen (pdf) och Öka-byt-ut-Minska (pdf).

På Vårdgivarguiden kan du beställa vårt bildmaterial att använda i samtal om hälsosamma levnadsvanor. Det är anpassat för både vuxna(pdf) och barn(pdf). Ingår gör också handledningar för att samtala med vuxna(pdf) respektive barn (pdf).