Överviktsprevention

Vi arbetar med överviktsprevention för att främja hälsosamma vanor och förebygga övervikt och fetma hos barn, gravida och föräldrar med migrationsbakgrund.

Att arbeta preventivt handlar om att ge målgrupperna det stöd de behöver för att kunna göra mer hälsosamma val. Vårt stöd består av fyra olika komponenter och är en del av Region Stockholms handlingsprogram mot övervikt och fetma. 

Stödets fyra delar

Individuellt stöd

Vi träffar föräldrar och blivande föräldrar på barnavårdscentralen och  barnmorskemottagningen för att ge individuellt stöd. Stödet kan också vara i form av telefonsamtal, videomöten via SLSO:s Alltid öppet, hembesök, digitalt stöd via Stöd och behandling Sund start (Vårdgivarguiden), en promenad eller hjälp med kontakter för relevant behandling. Vi erbjuder stöd på arabiska, sorani, badinani, kurmancî, syrianska, turkiska, armeniska, ryska, engelska, svenska och lätt svenska. Ytterligare språk kan komma att bli aktuellt.

Handledning och konsultation

Vi stöttar personal på olika mottagningar och andra arenor i deras arbete att samtala med målgruppen om hälsosamma vanor på ett individanpassat och kulturflexibelt sätt.

Områdesstöttande aktiviteter

Vi genomför stöttande aktiviteter i lokalsamhället som till exempel föreläsningar på öppna förskolan, kontakter med stadsdelen, stavgång, promenadgrupper eller butiksvandringar.

Anpassat material

Vi utvecklar och implementerar material som stöttar hälsosamma vanor, till exempel Sockeraffischen (pdf) och Öka-byt-ut-Minska (pdf).