Ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande

Efter ett beslut i riksdagen går det från och med 1 juli att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier för den som tidigare fått avslag på sin asylansökan.

Under 2015 kom många ensamkommande barn till Sverige. På grund av det höga mottagandet blev handläggningstiderna också allt längre. Under tiden har ett antal ensamkommande barn hunnit bli myndiga, och det har kraftigt minskat deras möjlighet att få uppehållstillstånd beviljat. Den nya lagen kan komma att omfatta runt 9 000 ungdomar.

Mer om beslutet på Migratiosverkets webbplats